The overture, pastoral symphony and choruses in the sacred oratorio of Messiah /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Handel, George Frideric, 1685-1759.
Övriga upphovsmän: Crotch, William, 1775-1847.
Materialtyp: Mikrofilm Musikalier Bok
Språk:No linguistic content
Publicerad: London : R.Birchall, [1815?]
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!