The benevolent deity : Ebenezer Gay and the rise of rational religion in New England, 1696-1787 /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Wilson, Robert J. 1944-
Format: Książka
Język:English
Wydane: Philadelphia : University of Pennsylvania Press, c1984.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!