The benevolent deity : Ebenezer Gay and the rise of rational religion in New England, 1696-1787 /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Wilson, Robert J. 1944-
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Philadelphia : University of Pennsylvania Press, c1984.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!