Trích dẫn APA

Monteverdi, C., & Malipiero, G. F. (1926). Il quarto libro de madrigali a cinque voci (Di nuouo ristampato.). [Wien: Universal Edition.

Trích dẫn kiểu Chicago

Monteverdi, Claudio, và Gian Francesco Malipiero. Il Quarto Libro De Madrigali a Cinque Voci. Di nuouo ristampato. [Wien: Universal Edition, 1926.

Trích dẫn MLA

Monteverdi, Claudio, và Gian Francesco Malipiero. Il Quarto Libro De Madrigali a Cinque Voci. Di nuouo ristampato. [Wien: Universal Edition, 1926.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.