Il quarto libro de madrigali a cinque voci /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Monteverdi, Claudio, 1567-1643.
Tác giả khác: Malipiero, Gian Francesco, 1882-1973.
Định dạng: Điểm nhạc Sách
Ngôn ngữ:Italian
Được phát hành: [Wien : Universal Edition, c1926?]
Phiên bản:Di nuouo ristampato.
Loạt:Monteverdi, Claudio, 1567-1643. Works. Madrigals, book 4. 1926 ; v. 4.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!