Concerto : settimo libro de madrigali /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Monteverdi, Claudio, 1567-1643.
Tác giả khác: Malipiero, Gian Francesco, 1882-1973.
Định dạng: Điểm nhạc Sách
Ngôn ngữ:Italian
Được phát hành: [Wien] : Universal Edition, [1928]
Loạt:Monteverdi, Claudio, 1567-1643. Works. Madrigals, book 7. 1926 ; v. 7.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!