Trích dẫn APA

Monteverdi, C., & Malipiero, G. F. (1967). Madrigali guerrieri et amorosi: Libro ottavo (Revidierte Aufl.). Wien: Universal Edition.

Trích dẫn kiểu Chicago

Monteverdi, Claudio, và Gian Francesco Malipiero. Madrigali Guerrieri Et Amorosi: Libro Ottavo. Revidierte Aufl. Wien: Universal Edition, 1967.

Trích dẫn MLA

Monteverdi, Claudio, và Gian Francesco Malipiero. Madrigali Guerrieri Et Amorosi: Libro Ottavo. Revidierte Aufl. Wien: Universal Edition, 1967.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.