Jauchzet Gott in allen Landen, BWV 51

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Bach, Johann Sebastian, 1685-1750.
Tác giả của công ty: Bach-Ensemble Helmuth Rilling. (Người thi hành)
Định dạng: CD Âm thanh
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Neuhausen-Stuttgart : Hänssler, p[1994].
Loạt:Bach Kantate. Jauchzet Gott in allen Landen ; v. 4.
Bach Kantate. Ich will den Kreuzstab gerne tragen ; v. 4.
Bach Kantate. Ich habe genug ; v. 4.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!