Wachet! betet! betet! wachet!, BWV 70 Watch ye, pray ye, pray ye, Watch ye! /

Spremljeno u:
Bibliografski detalji
Glavni autor: Bach, Johann Sebastian, 1685-1750.
Autori kompanije: Bach-Ensemble Helmuth Rilling. (Izvođač), Gächinger Kantorei. (Izvođač), Bach-Collegium Stuttgart. (Izvođač)
Daljnji autori: Rilling, Helmuth. (Dirigent)
Format: CD Audio
Jezik:German
Izdano: Neuhausen-Stuttgart : Hänssler-Verlag, p[1994].
Serija:Bach Kantate. Wachet! betet! betet! wachet! ; v. 15.
Bach Kantate. Aus der Tiefen rufe ich ; v. 15.
Bach Kantate. Gott der Herr ist Sonn und Schild ; v. 15.
Hänssler classic.
Teme:
Oznake: Dodaj oznaku
Bez oznaka, Budi prvi tko označuje ovaj zapis!