Wachet! betet! betet! wachet!, BWV 70 Watch ye, pray ye, pray ye, Watch ye! /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Bach, Johann Sebastian, 1685-1750.
Nhiều tác giả của công ty: Bach-Ensemble Helmuth Rilling. (Người thi hành), Gächinger Kantorei. (Người thi hành), Bach-Collegium Stuttgart. (Người thi hành)
Tác giả khác: Rilling, Helmuth. (Nhạc trưởng)
Định dạng: CD Âm thanh
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Neuhausen-Stuttgart : Hänssler-Verlag, p[1994].
Loạt:Bach Kantate. Wachet! betet! betet! wachet! ; v. 15.
Bach Kantate. Aus der Tiefen rufe ich ; v. 15.
Bach Kantate. Gott der Herr ist Sonn und Schild ; v. 15.
Hänssler classic.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!