Trích dẫn APA

Organ Historical Society., & Organ Historical Society. National Convention. (1993). Historic organs of Milwaukee: 25 historic organs, Madison to Milwaukee. Richmond, VA: Organ Historical Society.

Trích dẫn kiểu Chicago

Organ Historical Society., và Organ Historical Society. National Convention. Historic Organs of Milwaukee: 25 Historic Organs, Madison to Milwaukee. Richmond, VA: Organ Historical Society, 1993.

Trích dẫn MLA

Organ Historical Society., và Organ Historical Society. National Convention. Historic Organs of Milwaukee: 25 Historic Organs, Madison to Milwaukee. Richmond, VA: Organ Historical Society, 1993.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.