Craig Cramer plays two Gober organs in Canada

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Cramer, Craig Jay. (Wykonawca), Walther, Johann Gottfried, 1684-1748., Froberger, Johann Jacob, 1616-1667., Bennett, John, -1784., Buxtehude, Dietrich, 1637-1707., Bach, Johann Sebastian, 1685-1750., Stanley, John, 1712-1786., Brahms, Johannes, 1833-1897., Willan, Healey, 1880-1968.
Format: CD Audio
Wydane: Toronto : Dominant Music, 1999.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!