Craig Cramer plays two Gober organs in Canada

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Övriga upphovsmän: Cramer, Craig Jay. (Framförande person, spelare, musiker, etc.), Walther, Johann Gottfried, 1684-1748., Froberger, Johann Jacob, 1616-1667., Bennett, John, -1784., Buxtehude, Dietrich, 1637-1707., Bach, Johann Sebastian, 1685-1750., Stanley, John, 1712-1786., Brahms, Johannes, 1833-1897., Willan, Healey, 1880-1968.
Materialtyp: CD Ljudupptagning
Publicerad: Toronto : Dominant Music, 1999.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!