Trích dẫn APA

Cramer, C. J., Buxtehude, D., Bach, J. S., Krebs, J. L., Brahms, J., & Töpfer, J. G. (1997). Craig Cramer on the Pasi organ: Trinity Lutheran Church, Linwood, Washington. [Indiana]: Sonic Windows.

Trích dẫn kiểu Chicago

Cramer, Craig Jay., Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian Bach, Johann Ludwig Krebs, Johannes Brahms, và Johann Gottlob Töpfer. Craig Cramer On the Pasi Organ: Trinity Lutheran Church, Linwood, Washington. [Indiana]: Sonic Windows, 1997.

Trích dẫn MLA

Cramer, Craig Jay., et al. Craig Cramer On the Pasi Organ: Trinity Lutheran Church, Linwood, Washington. [Indiana]: Sonic Windows, 1997.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.