Παραπομπή APA

United States. Bureau of the Census. Geography Division., & United States. Bureau of the Census. (2003). Congressional districts of the 108th Congress of the United States (January 2003 to 2005). [Washington, D.C.]: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of the Census.

Παραπομπή Chicago Style

United States. Bureau of the Census. Geography Division., και United States. Bureau of the Census. Congressional Districts of the 108th Congress of the United States (January 2003 to 2005). [Washington, D.C.]: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of the Census, 2003.

Παραπομπή MLA

United States. Bureau of the Census. Geography Division., και United States. Bureau of the Census. Congressional Districts of the 108th Congress of the United States (January 2003 to 2005). [Washington, D.C.]: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of the Census, 2003.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.