Johann Sebastian Bach : his work and influence on the music of Germany, 1685-1750. 3 Vols /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Spitta, Philipp, 1841-1894.
Kolejni autorzy: Fuller-Maitland, J. A. 1856-1936. (Współpracownik), Bell, Clara, 1834-1927 (Współpracownik)
Format: Elektroniczne Online Resource Książka
Język:English
German
Wydane: London : New York : Novello ; Dover Publications, 1992.
Seria:Dover books on music, music history
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:ACLS Humanities eBook
ACLS Humanities eBook
ACLS Humanities eBook
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!