Johann Sebastian Bach : his work and influence on the music of Germany, 1685-1750. 3 Vols /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Spitta, Philipp, 1841-1894.
Övriga upphovsmän: Fuller-Maitland, J. A. 1856-1936. (Bidragsgivare), Bell, Clara, 1834-1927 (Bidragsgivare)
Materialtyp: Elektronisk Online Resource Bok
Språk:English
German
Publicerad: London : New York : Novello ; Dover Publications, 1992.
Serie:Dover books on music, music history
Ämnen:
Länkar:ACLS Humanities eBook
ACLS Humanities eBook
ACLS Humanities eBook
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!