Trích dẫn APA

Severin, L. (2016). Poetry off the page: Twentieth-century British women poets in performance. London: Routledge.

Trích dẫn kiểu Chicago

Severin, Laura. Poetry Off the Page: Twentieth-century British Women Poets in Performance. London: Routledge, 2016.

Trích dẫn MLA

Severin, Laura. Poetry Off the Page: Twentieth-century British Women Poets in Performance. London: Routledge, 2016.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.