Tenacious of their liberties the Congregationalists in colonial Massachusetts /

Introduction. 1. The Implementation of the Congregational Way. 2. ""A Mixed Form"": Clerical Authority and Lay Liberty. 3. Lay ""Rebellion"" and Clerical Reaction: Antinomianism and Its Aftermath. 4. The Presbyterian Challenge. 5. Congregationalism in Crisis:...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Cooper, James F. 1955-
Format: Elektroniczne Online Resource E-book
Język:English
Wydane: New York : Oxford University Press, 1999.
Seria:Religion in America series (Oxford University Press)
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:EBSCOhost Academic eBook Collection (North America)
Ebook Central Academic Complete
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!