Enviar aquest missatge de text: Tenacious of their liberties