Modern English war poetry

Modern English War Poetry ranges widely across the twentieth century, incorporating detailed discussions of some of the most important poets of the period. It emphasizes the influence of war and war poetry even on those poets usually considered in other contexts, such as Ted Hughes and Geoffrey Hill...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Kendall, Tim, 1970-
Format: Elektroniczne Online Resource E-book
Język:English
Wydane: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2006.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Ebook Central Academic Complete
EBSCOhost Academic eBook Collection (North America)
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!