Hokusai's Great Wave : Biography of a Global Icon /

Hokusai's "Great Wave," as it is commonly known today, is arguably one of Japan's most successful exports, its commanding cresting profile instantly recognizable no matter how different its representations in media and style. In this richly illustrated and highly original study,...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Guth, Christine M. E., (Autor)
Format: Online Resource E-book
Język:English
Wydane: Honolulu : University of Hawaii Press, [2015]
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:eBooks at JSTOR
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!