Trích dẫn APA

Goncourt, E. d. (2014). Hokusai. New York: Parkstone International.

Trích dẫn kiểu Chicago

Goncourt, Edmond de. Hokusai. New York: Parkstone International, 2014.

Trích dẫn MLA

Goncourt, Edmond de. Hokusai. New York: Parkstone International, 2014.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.