Hokusai /

Without a doubt, Katsushika Hokusai is the most famous Japanese artist since the middle of the nineteenth century whose art is known to the Western world. Reflecting the artistic expression of an isolated civilisation, the works of Hokusai - one of the first Japanese artists to emerge in Europe - gr...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Goncourt, Edmond de (Autor)
Format: Online Resource E-book
Język:English
Wydane: New York : Parkstone International, 2014.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Ebook Central Academic Complete
EBSCOhost Ebook Public Library Collection - North America
EBSCOhost Academic eBook Collection (North America)
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!