Human spatial navigation /

The first book to comprehensively explore the cognitive foundations of human spatial navigation. Humans possess a range of navigation and orientation abilities, from the ordinary to the extraordinary. All of us must move from one location to the next, following habitual routes and avoiding getting l...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Główni autorzy: Ekstrom, Arne D. (Autor), Spiers, Hugo J. (Autor), Bohbot, Véronique D. (Autor), Rosenbaum, R. Shayna. (Autor)
Format: Rękopis Książka
Język:English
Wydane: Princeton : Princeton University Press, [2018]
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!