The Spanish craze : America's fascination with the Hispanic world, 1779-1939 /

"The Spanish Craze: America's Fascination with the Hispanic World, 1779-1939 examines the centuries-long fascination with the history, art, culture, and architecture of Spain in the United States from the Early Republic to the New Deal"--

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Kagan, Richard L., 1943- (Autor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Lincoln, NE : University of Nebraska Press, [2019]
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!