Trích dẫn APA

Holmes, C. J., & Dumon-Agarwal, M. (2007). Hokusai. New York, N.Y.: Parkstone International.

Trích dẫn kiểu Chicago

Holmes, C. J., và Mari Dumon-Agarwal. Hokusai. New York, N.Y.: Parkstone International, 2007.

Trích dẫn MLA

Holmes, C. J., và Mari Dumon-Agarwal. Hokusai. New York, N.Y.: Parkstone International, 2007.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.