The Life and Thought of Charles Chauncy (1705-1787)

A spiritual biography of Charles Chauncy which, for the first time, provides an alternative and balanced view of his theology and life.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Gibbs, Norman G.
Kolejni autorzy: Gibbs, Lee W.
Format: Elektroniczne Online Resource E-book
Język:English
Wydane: Lewiston : The Edwin Mellen Press, 2011.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:EBSCOhost Academic eBook Collection (North America)
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!