Trích dẫn APA

Thain, M. (2013). The lyric poem: Formations and transformations. Cambridge: Cambridge University Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Thain, Marion. The Lyric Poem: Formations and Transformations. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

Trích dẫn MLA

Thain, Marion. The Lyric Poem: Formations and Transformations. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.