Trích dẫn APA

Jaffe-Schagen, J. (2016). Having and belonging: Homes and museums in Israel. New York: Berghahn Books.

Trích dẫn kiểu Chicago

Jaffe-Schagen, Judy. Having and Belonging: Homes and Museums in Israel. New York: Berghahn Books, 2016.

Trích dẫn MLA

Jaffe-Schagen, Judy. Having and Belonging: Homes and Museums in Israel. New York: Berghahn Books, 2016.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.