The constant maid: or, Love will finde out the way A comedy. By J.S. As it is now acted at the new playhouse called the Nursery, in Hatton-Garden.

eebo-0121

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Shirley, James, 1596-1666.
Kolejni autorzy: T. B.
Format: Elektroniczne Online Resource E-book
Język:English
Wydane: London : printed by Ja: Cottrel, for Samuel Speed, at the signe of the Rainbow between the two Temple-gates, 1667.
Dostęp online:Early English Books Online
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!