The constant maid: or, Love will finde out the way A comedy. By J.S. As it is now acted at the new playhouse called the Nursery, in Hatton-Garden.

eebo-0121

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Shirley, James, 1596-1666.
Övriga upphovsmän: T. B.
Materialtyp: Elektronisk Online Resource E-bok
Språk:English
Publicerad: London : printed by Ja: Cottrel, for Samuel Speed, at the signe of the Rainbow between the two Temple-gates, 1667.
Länkar:Early English Books Online
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!