Porous models for wave-seabed interactions /

"Porous Models for Wave-seabed Interactions" discusses the Phenomenon of wave-seabed interactions, which is a vital issue for coastal and geotechnical engineers involved in the design of foundations for marine structures such as pipelines, breakwaters, platforms, etc. The most important se...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Jeng, Dong-Sheng.
Format: Online Resource E-book
Język:English
Wydane: Heidelberg : Shanghai Jiao Tong University Press : Springer, 2013.
Seria:Springer environmental science and engineering
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-33593-8
SpringerLink eBooks
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!