Geometry and analysis of fractals : Hong Kong, December 2012 /

This volume collects thirteen expository or survey articles on topics including Fractal Geometry, Analysis of Fractals, Multifractal Analysis, Ergodic Theory and Dynamical Systems, Probability and Stochastic Analysis, written by the leading experts in their respective fields. The articles are based...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Korporacja: International Conference on Advance of Fractals and Related Topics
Kolejni autorzy: Feng, De-Jun (Redaktor), Lau, Ka-Sing (Redaktor)
Format: Online Resource Materiały konferencyjne E-book
Język:English
Wydane: Heidelberg : Springer, 2014.
Seria:Springer proceedings in mathematics & statistics ; v. 88.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:https://link.springer.com/10.1007/978-3-662-43920-3
SpringerLink eBooks
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!