Trích dẫn APA

Oakes, J. S. (2017). Conservative revolutionaries: Transformation and tradition in the religious and political thought of Charles Chauncy and Jonathan Mayhew. Cambridge: James Clarke & Co..

Trích dẫn kiểu Chicago

Oakes, John S. Conservative Revolutionaries: Transformation and Tradition in the Religious and Political Thought of Charles Chauncy and Jonathan Mayhew. Cambridge: James Clarke & Co., 2017.

Trích dẫn MLA

Oakes, John S. Conservative Revolutionaries: Transformation and Tradition in the Religious and Political Thought of Charles Chauncy and Jonathan Mayhew. Cambridge: James Clarke & Co., 2017.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.