Enviar aquest missatge de text: Conservative revolutionaries :