Who really makes environmental policy? : creating and implementing environmental rules and regulations /

"The United States Congress appears to be in perpetual gridlock on environmental policy, notes Sara Rinfret, editor of the significant collection, Who Really Makes Environmental Policy? As she and her contributors explain, however, most environmental policy is not made in the halls of Congress....

Full beskrivning

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Övriga upphovsmän: Rinfret, Sara R. (Utgivare, redaktör, sammanställare)
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Philadelphia : Temple University Press, 2021
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!