Đang hiển thị 1 - 20 kết quả của 22 cho tìm kiếm '"Trumpet with string orchestra"', thời gian truy vấn: 0.21s Tinh chỉnh kết quả
1
Bằng Riisager, Knudåge, 1897-1974.
Được phát hành 1935
Những chủ đề: ...Concertos (Trumpet with string orchestra) Parts....
Điểm nhạc Sách
2
Bằng Gabrielli, Domenico, 1651-1690.
Được phát hành 1968
Những chủ đề: ...Trumpet with string orchestra Solo with piano....
Điểm nhạc Sách
3
Bằng Biber, Heinrich Ignaz Franz, 1644-1704.
Được phát hành 1958
Những chủ đề: ...Trumpet with string orchestra Scores and parts....
Điểm nhạc Sách
4
Được phát hành 1990
Những chủ đề: ...Trumpet with string orchestra....
CD Âm thanh
5
Bằng Telemann, Georg Philipp, 1681-1767.
Được phát hành 1959
Những chủ đề: ...Concertos (Trumpet with string orchestra) Solo with piano....
Điểm nhạc Sách
6
Bằng Stradella, Alessandro, 1639-1682.
Được phát hành 1960
Những chủ đề: ...Trumpet with string orchestra, Arranged Scores and parts....
Điểm nhạc Sách
7
Bằng Handel, George Frideric, 1685-1759.
Được phát hành 1969
Những chủ đề: ...Suites (Trumpet with string orchestra) Scores and parts....
Điểm nhạc Sách
8
Bằng Hindemith, Paul, 1895-1963.
Được phát hành 1954
Những chủ đề: ...Concertos (Bassoon and trumpet with string orchestra) Solos with piano....
Điểm nhạc Sách
9
Những chủ đề: ...Concertos (Trumpet with string orchestra)...
CD Âm thanh
10
Bằng Purcell, Henry, 1659-1695.
Được phát hành 1969
Những chủ đề: ...Trumpet with string orchestra Scores....
Điểm nhạc Sách
11
Bằng Purcell, Henry, 1659-1695.
Được phát hành 1967
Những chủ đề: ...Trumpet with string orchestra Solo with organ....
Điểm nhạc Sách
12
Bằng Gabaye, Pierre.
Được phát hành 1964
Những chủ đề: ...Trumpet with string orchestra Solo with piano....
Điểm nhạc Sách
13
Được phát hành 1983
Những chủ đề: ...Concertos (Flute, oboe, trumpet with string orchestra)...
Âm thanh
14
Bằng Albinoni, Tomaso, 1671-1750.
Được phát hành 1970
Những chủ đề: ...Concertos (Trumpet with string orchestra) Solo with organ....
Điểm nhạc Sách
15
Bằng Purcell, Henry, 1659-1695.
Được phát hành 1962
Những chủ đề: ...Trumpet with string orchestra Solo with piano Scores....
Điểm nhạc Sách
16
Bằng Hovhaness, Alan, 1911-2000.
Được phát hành 1962
Những chủ đề: ...Trumpet with string orchestra Solo with piano....
Điểm nhạc Sách
17
Những chủ đề: ...Concertos (Trumpet with string orchestra), Arranged Solo with piano....
Điểm nhạc Sách
18
Bằng Hindemith, Paul, 1895-1963.
Được phát hành 1977
Những chủ đề: ...Concertos (Bassoon and trumpet with string orchestra) Scores....
Điểm nhạc Sách
19
Bằng Tomasi, Henri, 1901-1971.
Được phát hành 1964
Những chủ đề: ...Variations (Trumpet with string orchestra) Solo with piano Scores and parts....
Điểm nhạc Sách
20
Bằng Telemann, Georg Philipp, 1681-1767
Được phát hành 2015
Những chủ đề: ...Concertos (Trumpet with string orchestra)...
CD Âm thanh